பெரம்பலூரில் தமிழில் எழுதப்படிக்க தெரிந்திருந்தாலே வேலை.. மிஸ் பண்ணாம அப்ளே பண்ணுங்க!..

perambalur
DepartmentVacancy Link Last Date
Coimbatore DCPU01Link11.09.2023
ECHS ThanjavurLink16.9.2023
Nilgiris OSC02Link05.09.2023
Naval Ship Repair Yard240Link02.10.2023
Anna UniversityLink15.09.2023
Tamilnadu Veterinary And Animal Sciences University01Link11.09.2023
Indian Coast Guard46Link15.09.2023
Indian Bank11Link05.09.2023
BDULink01.09.2023

The Perambalur District Employment has recently announced the release of a Job Notice that reveals the number of vacancies in the company for the year 2023. According to the announcement, there are various vacancies in the company, inviting enthusiastic and skilled candidates to apply. This is a perfect chance for you to accelerate your career.

Other details (Age Limit, Apply Last date, Official Link, etc.) Given Below. Apply for the eligible job before the application deadline.

Company NamePerambalur District Employment
Total Vacancies01
Apply MethodOffline
Posting Place:Perambalur – Tamilnadu
Last Date05.09.2023
Join Telegram Channel Click Here
Join Whatsapp GroupClick Here
Follow Google NewsClick Here

As far as possible the information contained in the official notification has been used for reliability.

Perambalur District Employment Post and Vacancy Details:

 • Night Watchman

Perambalur District Employment Salary Limit:

 • Not Mentioned

Perambalur District Employment Education / Experience Qualification Details:

 • Should be Literate in Tamil

Perambalur District Employment Age Eligibility:

 • Perambalur District Employment Age Limit: 18 to 32 years

Selection Method:

 • Verify Certificates
 • Interview

How to Apply:

 • There are at most three ways to apply for government and private jobs. Apply Online / Apply Offline / Apply through Interview. Every recruitment has to apply for the job in one of these methods.
 • Online method means the official site will have a link for it. You can fill in the required details and apply. But always keep scanned documents like Aadhaar card, photographs, and signatures while going to apply online. It is required when applying for job.
 • Offline mode means an application in the official notification. You have to take a print of it and fill in the required information and send it to the given address. Some companies ask you to send only a resume. While applying through e-mail, the application should be filled and sent by e-mail.
 • Interview method is known to many people. Starting from the clothes we wear to the answers we give to the questions, our chances of getting selected in the interview depend on everything. So avoid being late for the interview.

Offline:

 • Visit Perambalur District Employment official website
 • Find Job Notification in it.
 • At most, there will be a menu named Recruitment / Career
 • Download the application using the link given below.
 • Fill in the online application’s required details like name, course, qualification, etc.
 • Finally, make sure everything you fill is correct.
 • Then send your application to the specified address

Perambalur District Employment Important Links:

All the information provided to you is based on information collected from as many sources as possible. However, you can know more information by checking the official notification. And can know more about this Perambalur District Employment 2023 Recruitment. India Sarkari Job Alert site wishes you to get a job.

DepartmentVacancy Link Last Date
NSCL89Link25.09.2023
TNAU01Link08.09.2023
Tenkasi Employement Office-Link14.09.2023
Western DigitalStaff EngineerLink
DRDO54Link06.10.2023
NIT Trichy01Link15.09.2023
BECIL03Link03.09.2023
Bharatiar University06Link18.09.2023
TN TRBAdmit CardLink
DepartmentVacancy Link Last Date
NERIST28Link30.08.2023
CWC139Link24.09.2023
Income Tax Department04Link11.09.2023
IRCON02Link04.09.2023
NTPC34Link10.09.2023
Madras IIT01Link06.09.2023
Karnataka Bank23Link28.08.2023

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Refresh